13. Αλλαγή προϊόντος

Στην περίπτωση που επιθυμείτε την αλλαγή του προϊόντος  που σας έχει αποσταλεί, πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα ώστε να υποδείξετε το καινούργιο προϊόν που επιθυμείτε να σας σταλεί. Έπειτα, όταν ο υπάλληλος της μεταφορικής, σας παραδώσει το νέο προϊόν, επιστρέφετε ταυτόχρονα στον υπάλληλο της μεταφορικής το προϊόν που θέλετε να αλλάξετε. Επισημαίνουμε ότι τα έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη, και συγκεκριμένα ανέρχονται στο ποσό των 5 ευρώ, αν πραγματοποιηθεί η κατάθεση τους σε έναν από τους Τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται ανωτέρω, ενώ αν ο πελάτης πληρώσει τα έξοδα στον υπάλληλο της μεταφορικής επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος για την αντικαταβολή στο ποσό των 2 ευρώ, συνολικά δηλαδή στο ποσό των 7 ευρώ. Αν η αλλαγή αφορά αγορά προϊόντος από 30,00 και πάνω, η αλλαγή για μία και μόνο φορά είναι δωρεάν. Αν χρειαστεί αλλαγή δεύτερη φορά ή παραπάνω φορές, τα έξοδα για κάθε αλλαγή επιβαρύνουν τον πελάτη, όπως αναφέρεται ανωτέρω, και συγκεκριμένα ανέρχονται στο ποσό των 5 ευρώ, αν πραγματοποιηθεί η κατάθεση τους σε έναν από τους Τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται ανωτέρω, ενώ αν ο πελάτης πληρώσει τα έξοδα στον υπάλληλο της μεταφορικής επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος για την αντικαταβολή στο ποσό των 2 ευρώ, συνολικά δηλαδή στο ποσό των 7 ευρώ.